JORNADA DE MERCATS FINANCERS 2023

Download Pdf

Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Matèria bàsica Transversal presencial (2 ECTS)

PROGRAMA