I JORNADA UNIVERSITAT EMPRESA IGUALADA

Download Pdf

Sala d’Actes del Campus Universitari Igualada-UdL al Pla de la Massa

Matèria Transversal – Formació bàsica Transversal (1 ECTS)

PROGRAMA