Grups de Recerca

Grup de Recerca Emergent SGR2017 - Caracteritzant les empreses rendibles: empresa familiar i empresa emprenedora (CARENFA)
Membres
José Luis Gallizo Larraz (Investigador principal)
Jordi Moreno Gené
Ramon Saladrigues Solé
Alba Cardil Forradellas

 

 

Grup de Recerca Emergent SGR2017 - Grup de recerca en turisme, economia social i del coneixement (TURESCO)
Membres
Eduard Cristóbal Fransi
Antonio Colom Gorgues
Natalia Daries Ramón
Berta Ferrer Rosell
Estela Mariné Roig
Eva Martín Fuentes
Yolanda Montegut Salla
Laura Sánchez Pulido

 

 

Grup Consolidat UdL- Grup Recerca en Economia dels Recursos Naturals i Agraris (GRERNA) Research Group in Resource and Agricultural Economics
Membres
Montserrat Viladrich Grau (Investigadora principal)
Maria Merce Clop Gallart
Francisco Juarez Rubio
Ma Isabel Juarez Rubio

 

 

Grup Emergent UdL- Avaluació econòmica i comercial de la tecnologia i la innovació (AECTI)
Membres
Ma Pilar Cos Sanchez (Investigadora principal)
Natalia Aldaz Ibañez
Blanca Escardibul Ferra
Jose Sebastian Millan Gomez
Ma. Margarita Molto Aribau