Benvinguts a la web del Departament d' Economia i Empresa.

El Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida desenvolupa la seva labor principalment en la Facultat de Dret, Economia i Turisme, impartint docència als graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Turisme i Dret. També imparteix  docència a l'Escola Tècnica Superior d'Ingeniería Agrària, a l'Escola Politècnica Superior, a la Facultat de Medicina, a la Facultat de Lletres y al Campus Universitari d'Igualada - UdL

 

Així mateix, el Departament d'Economia i Empresa, coordina i recolza les activitats i iniciatives docents i investigadores de les següents àrees de coneixement:

  • Àrea d' Economia, Sociologia i Política Agrària
  • Àrea d'Economia Aplicada
  • Àrea d'Organització d'Empreses
  • Àrea d'Economia Financera i Comptabilitat
  • Àrea de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
  • Àrea de Comercialització i Investigació de Mercats

 

En l'aspecte docent, el Departament d'Economia i Empresa integra al voltant de 90 profesors/res i manté una intensa activitat formativa per la preparació d'estudiants de nou accès al mercat laboral, pel reciclatge i especialització de professionals en exercici, i per la formació d'investigadors i acadèmics. Per tot això, el departament promou i participa regularment en diversos cursos de Postgrau, cursos d'especialització, cursos de formació i cursos d'extensió universitària. També participa en el programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses.

En la faceta investigadora, el Departament d'Economia i Empresa potència i desenvolupa activitats d'investigació a través de la col.laboració en diferents projectes, i té diversos grups d'investigació. Aixímateix, participa activament en la Càtedra de l'Empresa Familiar i la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària.