Sr. Sahel, Si Mohammed

 silueta

Professor Associat a temps parcial

Àrea de Coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

  • +34 93 803 53 00
  • simohammed.sahel@udl.cat
  • Despatx:
    Campus Universitari d'Igualada - UdL
    Av. Pla de la Massa, 8
    08700 Igualada

 

Currículum